• Domů /
  • články a pořady
  • /
  • Psí aktivity II.: sportovní, lovecká a záchranářská kynologie, říká vám to něco?

Psí aktivity II.: sportovní, lovecká a záchranářská kynologie, říká vám to něco?

V minulém článku jsme vám představili tři psí sporty, které slouží nejen pro lepší kondici fyzickou vašeho psa, ale i pro vzájemné posílení vašeho vztahu. Dnes si řekneme něco o dalších psích aktivitách, které ale mají ještě nadstavbu. Mohou zachránit lidský život. Řeč totiž bude o záchranářské kynologii, sportovní kynologii a lovecké kynologii. 

Nejzákladnější aktivitou je sportovní kynologie. Sportovní kynologie je v ČR soustřeďována do dvou organizací podle územní působnosti. Jedná se o Český kynologický svaz a Moravskoslezský kynologický svaz. Obě organizace jsou dobrovolnými, otevřenými, sportovními a zájmovými sdruženími.  Jedná se především o tom, aby vás váš pes poslouchal. Nabízí vám tak možnost výcviku psa pod odborným dohledem. Pokud se vám však sportovní kynologie zalíbí, můžete složit zkoušky z výkonu a zúčastňovat se soutěží.

Sportovní kynologie se zabývá jak výcvikem všestranných psů, tak výcvikem psů specialistů. Všestranný pes prochází výcvikem a skládá zkoušky ze třech disciplin, jimiž jsou pachové práce, poslušnost a obrana. Speciální zkoušky jsou určeny pro psy specialisty obranáře nebo pro specialisty stopaře. Pokud byste měli zájem o výcvik, více informací se dozvíte ZDE

 

Dalším sportem je lovecká kynologie. Když zhodnotíme psy podle pracovního využití, možná nás překvapí, jak velké procento tvoří lovecká plemena. Z některých se stala tzv. spíše společenská plemena, mnohá z nich ale myslivci stále využívají. V České republice má využití loveckých psů přesná pravidla, daná Zákonem o myslivosti a příslušnými prováděcími vyhláškami je dáno, že při výkonu práva myslivosti mohou být používáni pouze lovecky upotřebitelní psi. Také je určeno, kolik jaká honitba musí mít psů.  

Pojmem lovecky upotřebitelný - je označován pes, který složil příslušnou zkoušku z výkonu. Zkouška lovecké upotřebitelnosti pak kvalifikuje psa pro práci v poli, v lese, ve vodě, při dosledu zvěře nebo pod zemí. Zkoušky se dělí nejen podle plemen, ale i podle typu výkonu. Zkoušek se může účastnit pouze pes s průkazem původu a to příslušník plemene uznaného FCI. 
Zkoušky provádí Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ)

Psí aktivity II.: sportovní, lovecká a záchranářská kynologie, říká vám to něco?
Záchranářská kynologie
Youtube

Záchranářskou kynologií se zabývá Svaz záchranných brigád kynologů ČR. Jedná se o záchranné práce pomocí speciálně vycvičených psů. Více informací o výcviku ZDE


Jedná se o výcviky k hledaní živých i mrtvých osob. V zimě jde převážně o lidi zavalené lavinou, nebo zapadlé ve sněhu. V jiných ročních obdobích zase o ztracené, zatoulané osoby, například v nepřístupném terénu. Často se jedná o děti, nebo starší lidi. Součástí je i jedna z nejmladších kynologických disciplín a to hledání utonulých pod vodní hladinou. Pes leží na motorovém člunu a čicháním po hladině se snaží lokalizovat utonulého. 
Vedením tohoto speciálního druhu výcviku jsou pověřeni Jihočeši, kteří na toto téma konají každoročně výcvikové kurzy vodních prací. Těžiště záchranného výcviku psů však hlavně tvoří vyhledávání zavalených osob v sutinách nejrozmanitějšího druhu. 

Ve středoevropských podmínkách se převážně jedná o prohledávání zřícených rodinných domků po výbuchu plynu, sesutých staveb, likvidace nejrůznějších továrních havárií apod.


Je možné se záchranné kynologii věnovat v rámci povolání: Tu nabízí Městská policie Praha a Městská policie Ostrava, případně ještě Policie ČR. Nebo dobrovolně. Do této kategorie spadá každá brigáda, která je součást dobrovolného sdružení SZBK ČR. To znamená, že dobrovolní členi si sami cvičí psy pod odborným dohledem a v případě kvalitního psovoda a psa mají možnost složit atestaci Ministerstva vnitra a tak být zařazeni na seznam psovodů do praktického vyhledání. 

Příště si dáme zase nějaké jednoduššíwink, nebojte se!

Barbara Vávrováhearta Českomoravská kynologická unie


 

Vteřiny naděje

Věděli jste, že za pouhých třicet vteřin na stránce "Vteřiny Naděje" přispějete na pomoc potřebným?