Fakta o pokusech na zvířatech v České republice

Autor Barbora Morávková Vytvořeno před 16 dny
Testy na zvířatech jsou prováděny na potkanech, kuřatech, rybách, prasatech, ovcích, psech, kočkách a opicích

Testy na zvířatech jsou prováděny na potkanech, kuřatech, rybách, prasatech, ovcích, psech, kočkách a opicích

Pro každého milovníka zvířat jsou pokusy na zvířatech citlivým tématem. V roce 2019 bylo v Česku na pokusy využito 230 tisíc zvířat. Proč tyto pokusy stále probíhají? Kdo pokusy v ČR schvaluje a kolik jich v minulém roce proběhlo?

Co se testuje na zvířatech

Testují se léčiva i veterinární nezávadnost zdravotních produktů a potravin. Také hnojiva, pesticidy, prostředky pro domácnost, přírodní látky a geneticky modifikované organismy. Zvířata jsou používána k výzkumu operací a léčebných postupů, k produkci léčivých látek. Také v základním výzkumu. V něm jde o zkoumání reakcí na podněty a vliv různých faktorů na organismus. Dále pro ekologické studie a výzkum chování zvířat (neboli etologii). Zvířata se též používají při výuce na středních a vysokých školách. V Česku je však zakázáno provádět pokusy za účelem vývoje zbraní nebo testování kosmetických přípravků.

Testy se nejčastěji provádí na myších (mají téměř 80 % genů společných s lidmi), rybách, slepicích, prasatech, ovcích, psech, kočkách a opicích.

K testování se často používají i opice

K testování se často používají i opice

Kdo schvaluje pokusy na zvířatech

Orgánem, který schvaluje pokusy na zvířatech je Ministerstvo zemědělství, konkrétně Komise pro ochranu zvířat (Výbor pro ochranu pokusných zvířat - VOPZ poskytuje poradenství v této oblasti). Jednotlivě posuzuje každý projekt, při kterém budou použita zvířata. Pokus musí vycházet z konceptu 3R: replacement, reduction, refinement. To znamená možnost nahrazení experimentu jinou alternativou, snaha o co nejnižší počet zvířat a o co nejšetrnější provedení.

Žadatel musí popsat:

• cíl a popis experimentu, jaký je jeho pozitivní přínos

• druh a počet zvířat, míru zátěže pro zvíře

• osoby zodpovědné za pokus a péči o zvířata

• že neexistuje alternativní metoda bez použití zvířat a doložit, kde alternativu hledal

V roce 2019 bylo schváleno přes 470 projektů.

A jaké pokusy to byly? To se dočtete to v tomto přehledu.

Státní veterinární správa ČR (SVS) spolupracuje s Ústřední komisí pro ochranu zvířat (ÚKOZ) na dozorových akcích a na kontrolách pokusů na zvířatech. Od roku 1992, kdy u nás bylo použito kolem půl milionu pokusných zvířat, došlo ke snížení skoro na polovinu. Téměř čtyři stovky speciálně vyškolených inspektorů veterinárních správ, kontrolují činnost tzv. uživatelských zařízení, tedy těch, která provádějí pokusy na zvířatech.

Povolení provádět testy na zvířatech má v Česku 85 zařízení. V loni byly provedeny kontroly v 83 z nich. Inspektoři SVS ČR zjistili v jednom z nich neschválené pokusy. Zvířata určená k pokusům navíc zařízení adoptovalo z útulků. Byl podán podnět ke spravnímu řízení.

Vyloženě týrání zvířat zjistili aktivisté v Německu. Více o kauze naleznete v našem článku.

K pokusům se využívají speciálně vyšlechtěná zvířata

K pokusům se využívají speciálně vyšlechtěná zvířata

K pokusům se vždy musejí použít zvířata ze speciálních chovů, které mají povolení od ministerstva zemědělství. Takových je u nás čtyřicet.

Používání pokusných zvířat upravuje v rámci Evropské unie směrnice 2010/63/EU, v ČR Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Obě legislativy obsahují povinnost použít alternativní metodu místo pokusu na zvířeti vždy, když je schválená a k dispozici. Nicméně v praxi je to vykládáno různými způsoby, a jsou tak prováděny i pokusy, k nimž existuje plnohodnotná alternativa.

Alternativní metody k pokusům na zvířatech

Od 80. let minulého století existují alternativní metody pokusů na zvířatech, jejich seznam se stále rozšiřuje.

Patří k nim:

• Počítačové systémy

• Buněčné kultury

• Lidské tkáně

• Studie na dobrovolnících

• Populační studie

• Testy na orgánech z jatek

Podrobnější informace o alternativách se dočtete v našem předešlém článku.

Přehled alternativních metod k pokusům na zvířatech je uveden na tomto webu.

Králici na testování

Králici na testování

Odběr novinek

Odesláním souhlasíte s podmínkami pro zpracování osobních údajů

Související
Populární
Nejčtenější
Odběr novinek

Odesláním souhlasíte s podmínkami pro zpracování osobních údajů