Stalo se

Povinné čipování psů a domácí "veterináři"

Autor Barbora Morávková Vytvořeno před 4 měsíci
Pozor na domácí čipování

Pozor na domácí čipování

Od léta se jako lavina v médiích valí články o povinnosti čipovat psy a o neplatnosti očkování proti vzteklině od 1.1. 2020, pokud pes není čipován. Pojďme si shrnout, jak se věci mají.

Legislativní rámec (nebojte se, v dalším odstavci si to jednodušše shrneme)

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu,  byla v roce 2017 vydána novela veterinárního zákona, v části první se píše:

Očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.

Článek 17 předpisu EU praví:
Zvířata v zájmovém chovu druhů uvedených v části A přílohy I musí být označena aplikací transpondéru, nebo zřetelně čitelným tetováním provedenými před 3. červencem 2011.

V části A jsou uvedeny tyto druhy: Psi (Canis lupus familiaris) Kočky (Felis silvestris catus) Fretky (Mustela putorius furo)

Účinnost:
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Převedeno do „lidštiny“
S platností od 1.1.2020 nebude očkování proti vzteklině psa, který není identifikačně označen čipem, považováno za platné. Výjimku tvoří psi označení před 3.7.2011 čitelným tetováním. Stojí za zdůraznění, že očkování psa proti vzteklině je ze zákona povinné.

Kde psovi pořídím čip?
K označení psa čipem jsou způsobilí pouze veterinární lékaři. Čip psa pořídíte v ceně kolem 500,-Kč (zjišťováno v Praze i v mimopražských ordinacích).
Ale pozor, načipováním psa to nekončí! Je vaší povinností zajistit, aby toto identifikační číslo, nejčastěji v podobě EAN kódu čipu, bylo zaznamenáno v očkovacím průkazu psa.

Zaregistrování čipu do databáze
Tak, pes má čip a vy dobrý pocit, že jste dostáli zákonu, ale chyba lávky. Bez toho, aby číslo čipu bylo zavedeno do databáze, vašeho psa v případě jeho zaběhnutí, krádeže apod nikdo neidentifikuje. Číslo čipu doporučujeme registrovat v největší a nejdéle působící databázi Národní registr majitelů zvířat. Registrace čipu vašeho psa vás bude stát 198,-Kč a vše jde udělat online z pohodlí domova.

Vyvarujte se podomácké aplikace čipů! 
Ve snaze ušetřit pár stokorun se někteří filutové zajímali o objednání čipu s aplikátorem z Číny. Diskuze se rozjela na sociálních sítích. K této praktice jsme požádali o vyjádření MVDr. Barboru Červenou: „Neodborná aplikace čipu s sebou může přinést různé komplikace, které zvířeti zbytečně ublíží. Během nesprávné aplikace mohou být zasaženy kožní cévy, takže se objeví i silné krvácení, může dojít k poškození periferních nervů či svalů. Může se také následně objevit zánětlivá reakce, obzvláště pokud nebyla dodržena pravidla předaplikační očisty. Vzhledem k tomu, že aplikační jehla je poměrně tlustá, může dojít k vypadnutí čipu z rány, když si dotyčná aplikující osoba nedá pozor.“

Prosíme vás tak, abyste svá zvířata zbytečně nevystavovali nebezpečí a čipovali s pomocí veterinářů.

Barbora Morávková

Odběr novinek

Odesláním souhlasíte s podmínkami pro zpracování osobních údajů

Populární
Nejčtenější
Odběr novinek

Odesláním souhlasíte s podmínkami pro zpracování osobních údajů